Jde o celkovou částku, která bude věřiteli zapůjčena. V případě hypoték jde maximálně o 90 % z hodnoty nemovitosti, kterou má klient ve svém hledáčku. Existují však i 100% hypotéka, která umožňuje získat celkovou hodnotu nemovitosti. Tento úvěr je však ovlivněn výší úroku, která může být nastavena nevýhodně vysoko.

V ohledu jiných než hypotečních úvěrů, je pak výše úvěru dána domluvou mezi klientem a věřitelem. Zpravidla to funguje tak, že si klient řekne, kolik by chtěl na danou záležitost půjčit, a na věřiteli bude, zdali úvěr schválí nebo nikoliv.

Co všechno ovlivňuje výši úvěru?

  • Bonita klienta
  • Výše měsíčních příjmů
  • Věk klienta
  • Schopnosti věřitele

Obecně platí, že čím větší výše úvěru, tím déle je nutné daný úvěr splácet, případně bude vyšší také úroková míra a klient tak při svém splácení přeplatí v závěru více peněz. Výše úvěru se však u každé banky nebo nebankovní společnosti liší, a to zpravidla i v závislosti na daném klientovi.