V podstatě jde o popis předmětu, který bude financován zapůjčenými finančními prostředky. V případě spotřebitelského úvěru to může být například elektronika, v případě hypotéky to bývá nemovitost, nejčastěji ve formě bytu nebo rodinného domu.

Účelem úvěru může být i pozemek, jako třeba stavební parcela, les nebo třeba louka. U těchto účelů však bývá zpravidla složitější získat potřebný úvěr. Pro tyto potřeby vznikla hypotéka na pozemek, kterou často poskytují nebankovní společnosti. Svými vlastnostmi může být nevýhodnější než klasická hypotéka, avšak na druhou stranu umožní získat tak potřebný pozemek.

Složitější je získání úvěru na pozemky nestavebního typu, jako jakou zmíněné lesy, louky nebo třeba pole. V případě, kdy je financování pozemku opravdu velkým problémem, je možné využít i takzvané neúčelové úvěry, u kterých se vůbec nehledí na účel, na který chce klient získané finanční prostředky uplatnit.